Nowy tomograf komputerowy współfinansowany przez Ministra Zdrowia.

logo_MZ  Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia

Pracownia Tomografii Komputerowej Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSW w Lublinie została wyposażona w nowy, 64-rzędowy tomograf komputerowy – Philips Medical Systems, Ingenuity Core 128, który zapewnia znacznie dokładniejszą ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Dzięki niezwykłej precyzji doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, chorób onkologicznych.

Aparat posiada między innymi  oprogramowanie:

– do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech płaszczyznach,

– do badań perfuzyjnych mózgu,

– do oceny zmian ogniskowych w płucach z możliwością zapamiętywania położenia zmian,

– do segmentacji wątroby,

– do efektywnej oceny badań onkologicznych,

– do analizy funkcjonalnej serca, itd.

Zakupiony sprzęt pozwala wykryć zmiany chorobowe, których mniej zaawansowane tomografy nie mają szans uwidocznić.

Bardzo istotny jest fakt, iż dawka negatywnego promieniowania rentgenowskiego została znacznie zmniejszona w stosunku do tomografów 8-, 16- i 32-rzędowych.

Zastosowane w tomografie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na skrócenie czasu trwania badania.

Tomograf wyposażony jest w automatyczną strzykawkę stosowaną do dożylnego podawania środków kontrastowych. Pozwala ona programować szybkość oraz ilość dawki środka kontrastowego, co dodatkowo podnosi jakość wykonywanych badań.

Zakup tomografu komputerowego zrealizowano w grudniu 2014 r. przy udziale  dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Całkowity koszt zakupu i instalacji tomografu komputerowego wyniósł 2 860 390,00 zł, w tym środki Ministra Zdrowia w kwocie 2 060 640,00 zł oraz środki własne SP ZOZ MSW w Lublinie 799 750,00 zł.