Dyrektor

P.O. DYREKTORA:

Jarosław Ostrowski

tel.: (81) 728 46 26

fax: (81) 728 56 98

email: dyrektor@szpitalmsw.pl

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA:

Katarzyna Charszlak

tel.: (81) 728 46 26

fax: (81) 728 56 98

      email: dyrektor.lek@szpitalmsw.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w dniach:

Wtorek: 8.00 – 10.00

Czwartek: 13.00 – 15.00