Pracownia EEG

Pracownia EEG znajduje się na ul. Grenadierów 3 w Lublinie.

  1. Badania wykonuje się codziennie w dni powszednie w godz. 9.00 – 13.00 w Pracowni EEG mieszczącej się na I piętrze Szpitala,
  2. Do rejestracji pacjent powinien posiadać aktualne skierowanie na drukach odpowiadającym wymogom NFZ.
  3. Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.
  4. Do badania standardowego pacjent powinien być wypoczęty oraz po jedzeniu.
  5. Wskazane jest, aby do badania pacjent posiadał poprzednie badania EEG.

Rejestracja: codziennie w godz. 7.30-14.35 pod numerem tel. (81) 728-55-99