Administracja

Dział Finansowy

     Główna Księgowa – mgr Elżbieta Popławska     

     tel. 81 728 4202 

     email: poplawska.elzbieta@szpitalmsw.pl

Naczelna Pielęgniarka

mgr Halina Kaźmierak

tel. 81-728 4352

email: naczelna.piel@szpitalmsw.pl

Dział Kadr

      tel. 81-728-5154

Kierownik – mgr Jolanta Cholewa (tel. 81-728-4262)

       email: kadry1@szpitalmsw.pl

Sekcja Organizacyjno-Prawna z Archiwum Zakładowym

tel. 81-728-5510

email: organizacyjny@szpitalmsw.pl

Dział Administracyjno-Techniczny z Sekcją Konserwacji i Naprawy Sprzętu Medycznego

Kierownik – mgr Marta Krawczyk

tel. 81-728-5699

email: techniczny@szpitalmsw.pl

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

p.o. Kierownika – mgr Izabela Zieńkowska

tel. 81-728-5628

email: przetargi@szpitalmsw.pl

Dział Statystyki i Sprawozdawczości Medycznej z Archiwum Dokumentacji

Kierownik – mgr Agnieszka Kitlińska

tel. 81-728-4618

email: statystyka@szpitalmsw.pl

       email: archiwum.medyczne@szpitalmsw.pl

Sekcja Informatyczna

      Kierownik – mgr inż. Paweł Nowakowski

tel. 81-728-5537

email: informatycy@szpitalmsw.pl