Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA w Lublinie, wyznaczonym Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Lublinie Nr 52/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. na podstawie Art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L z 2016 r. Nr 119) oraz Art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest:

SŁAWOMIR ZAGOJSKI
SP ZOZ MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
E-mail: iod@szpitalmsw.pl