PRZYCHODNIA – Informacje ogólne

Przychodnia SP ZOZ MSW w Lublinie jest jednostką świadczącą usługi medyczne w zakresie:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (21 poradni specjalistycznych)
  • Medycyny Pracy
  • Badań Profilaktycznych

Do wszystkich poradni mogą się Państwo zarejestrować  osobiście lub telefonicznie.

Poradnie specjalistyczne i POZ: 81 4787 555, 45 9595 555 (godz. 7:30 – 18:00)

Badania Profilaktyczne: 81 528 54 28 (godz. 9:00 – 15:00)

Poradnia Zdrowia Psychicznego: 81 528 56 79