Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator: lek. Anna Kusiak

Telefony:
gabinet lekarski- (81) 728-55-48,(81) 728-42-57
dyż. pielęgniarek- (81) 728-55-61
rejestracja poradni rehabilitacyjnej- (81) 728-55-59
tel. do pacjentów- (81) 728-55-40

Oddział liczy 6 łóżek.

W warunkach szpitalnych leczeni są pacjenci, którzy wymagają całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Przyjęcia chorych odbywają się na zasadzie przeniesienia pacjentów z innych oddziałów np. chirurgii, neurologii, ortopedii, neurochirurgii itd. lub na podstawie skierowań od lekarzy specjalistów po uprzedniej ocenie stanu zdrowia pacjenta przez specjalistę rehabilitacji medycznej.