Neurologiczny i Pododdział Udarowy

Ordynator: dr n. med. Katarzyna Hanus-Atras

Telefony:
gabinet lekarski- (81) 728-55-42
dyż. pielęgniarek- (81) 728-55-45
pracownia EEG (81) 728-55-99
pracownia EMG (81) 728-55-70
tel. do pacjentów- (81) 728-55-43