Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji świadczy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz wymaga intensywnego usprawniania. Okres leczenia w Ośrodku wynosi minimum trzy tygodnie.

Przyjęcia pacjentów do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji odbywają się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty we wtorki w godz. 9-11 oraz w środy w godz.11-13.

Telefonicznie przez numery (w godzinach pracy rejestracji): 

81 4787 555
45 9595 555