Pracownia Prób Wysiłkowych i EKG

  1. Badania wykonuje się codziennie w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 , w Pracowni Prób Wysiłkowych i EKG mieszczącej się w Oddziale Kardiologicznym Szpitala.
  2. Pacjent do rejestracji powinien posiadać aktualne skierowanie na drukach odpowiadającym wymogom NFZ.
  3. Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.

Rejestracja: codziennie w dni powszednie w godz. 12.00-14.00 pod nr telefonu (81) 728-55-60.