Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: Małgorzata Słowik-Orzelska

tel. 81-728-4263 (kierownik)

tel. 81-728-5547 (Laboratorium)

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

Pracownia Analityki Ogólnej,
Pracownia Hematologii,
Pracownia Immunologii,
Pracownia Serologii,
Pracownia Biochemii,
Pracownia Bakteriologii.