SP ZOZ MSWiA w Lublinie – informacje ogólne

Misja Zakładu:

„Pacjentom-nasza wiedza, profesjonalizm i życzliwość”

SP ZOZ MSWiA w Lublinie ma podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasza jednostka udziela świadczenia z zakresu:

 • stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • badań profilaktycznych,
 • nowoczesnej diagnostyki medycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie na rynku medycznym jest już od ponad 70 lat.

 • Pacjenci mają do dyspozycji 174 łóżek szpitalnych.
 • Na poszczególnych oddziałach szpitalnych są dwuosobowe sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem.
 • Szpital posiada sale przystosowane są dla osób niesprawnych ruchowo.
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem przystosowanym do całodobowego lądowania helikopterów sanitarnych.
 • Szpital posiada pełne, czynne przez 24 godziny zaplecze diagnostyczne w zakresie radiologii i diagnostyki laboratoryjnej.
 • Szpital posiada nowoczesne pracownie diagnostyki obrazowej: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz hemodynamiki, USG, diagnostyki holterowskiej, cytologicznej, EEG, EMG, prób wysiłkowych i EKG, echokardiografii oraz endoskopii.
 • Jednostka zlokalizowana jest w miejscu z dobrym dojazdem, tuż obok drogi szybkiego ruchu.
 • Położenie szpitala na obrzeżach miasta, bardzo dobre warunki lokalowe w salach chorych oraz cisza i dużo zieleni wokół daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia.
 • Szpital prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie certyfikaty:

 • 2021- Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej – ważny do 23.04.2024 r.
 • 2021- Certyfikat „Szpital bez bólu”, nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu placówkom, które przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym – ważny do 07.06.2024 r.
 • 2020- Akredytacja klasy B Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki ważny do 24.03.2023 r.

Życzymy Państwu zdrowia i zapraszamy.