Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Rehabilitacja w ramach SP ZOZ MSW w Lublinie jest prowadzona w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

W naszej placówce:

  • leczymy pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu ( urazy, zespoły bólowe kręgosłupa, zwyrodnienia stawów i inne problemy reumatologiczne)w tym po zabiegach operacyjnych stawów i kręgosłupa,
  • usprawniamy pacjentów neurologicznych ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego(z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego)
  • oraz innych wymagających leczenia usprawniającego.