Oddziały szpitalne

Poniżej znajduje się lista oddziałów szpitalnych naszej jednostki.

  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym

  • Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym

  • Ginekologiczny

  • Kardiologiczny i Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

  • Neurologiczny i Pododdział Udarowy

  • Otolaryngologiczny

  • Rehabilitacji Kardiologicznej

  • Rehabilitacyjny

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć