Kategoria: Rekrutacja i konkursy

Konkurs na Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Lublinie

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracjiw Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin (postępowanie nr DZ-WOP.1103.21.2024) Link do konkursu: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza Chirurga Naczyniowego.

Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin Kontakt […]

SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza Endokrynologa

Wymagania niezbędne: * Specjalista w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości * Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. * Prawo wykonywania zawodu oraz wiedza i umiejętności praktyczne w ramach świadczeń z zakresu endokrynologii. Oferujemy: * Zatrudnienie w Poradni Endokrynologicznej przy SP ZOZ MSWiA w Lublinie, * Forma i […]

SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza Dermatologa.

Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin Kontakt […]

SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza Alergologa

Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin Kontakt […]

SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni Elektryka.

Zakres obowiązków: Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 […]

SP ZOZ MSW W LUBLINIE ZATRUDNI ELEKTRYKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie zatrudni: ELEKTRYKA Zakres obowiązków: Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 31.03.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: […]

SP ZOZ MSW W LUBLINIE ZATRUDNI LEKARZA w ODDZIALE Chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie zatrudni: LEKARZA w ODDZIale Chorób wewnętrznych Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 29.02.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać […]

SP ZOZ MSW W LUBLINIE ZATRUDNI LEKARZA ENDOKRYNOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie zatrudni: LEKARZA ENDOKRYNOLOGA Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 29.02.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny […]