Informacje dla przedstawicieli medycznych i naukowych

Informacja dla osób zajmujących się reklamą produktu leczniczego kierowanego do osób uprawnionych do wystawiania recept

W związku z licznymi wnioskami firm farmaceutycznych, dotyczącymi umożliwienia ich przedstawicielom spotkań z pracownikami SP ZOZ MSWiA w Lublinie uprawnionymi do wystawiania recept uprzejmie informuję, że przedmiot ten reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych ( Dz.U. Nr 210, poz. 1327).

Zgodnie z § 13 tego rozporządzenia, odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept zatrudnionych u świadczeniodawcy, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w celu reklamy produktu leczniczego nie może utrudniać działalności tych osób.

Każde spotkanie może odbywać się po uprzednim uzgodnieniu, poza godzinami pracy osób uprawnionych do wystawiania recept. Na każde spotkanie osoba zajmująca się reklamą produktu leczniczego kierowanego do osób uprawnionych do wystawiania recept winna uzyskać zgodę od Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Lublinie.
Wzór zgody na spotkanie