Kategoria: Projekty współfinansowane

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu […]

e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„e-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Ogólne informacje o Projekcie Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu […]

Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego – SOR 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż  w dniu 22.12.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:   „Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego poprzez doposażenie SP ZOZ MSWiA w Lublinie”    w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX […]

Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż w dniu 06.10.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:   „Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia  w SP ZOZ MSWiA w Lublinie”   w ramach […]

Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych – SOR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 3 990 369, 24 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie”. Na realizację ww. […]

Zgłaszanie nieprawidłowości – Projekty UE 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie […]

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych

Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu pn.: ,,Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla pacjentów Szpitala MSWiA w Lublinie poprzez doposażenie pomieszczeń szpitalnych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie informuje, iż w dniu 18.12.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie o Nr UDA-POIS […]

Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych

Otwarcie lądowiska W dniu 09.08.2013r. o godz. 12:00 na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie nastąpiło uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach projektu „Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych” w ramach Działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII […]

Nowy tomograf komputerowy współfinansowany przez Ministra Zdrowia.

  Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia Pracownia Tomografii Komputerowej Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSW w Lublinie została wyposażona w nowy, 64-rzędowy tomograf komputerowy – Philips Medical Systems, Ingenuity Core 128, który zapewnia znacznie dokładniejszą ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki niezwykłej precyzji doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, chorób onkologicznych. Aparat posiada między innymi […]