Pracownia Diagnostyki Holterowskiej

  1. Badania wykonuje się codziennie w dni powszednie w godz. 8.00-9.30, w Pracowni Diagnostyki Holterowskiej mieszczącej się w Oddziale Kardiologicznym Szpitala.
  2. Pacjent do rejestracji powinien posiadać aktualne skierowanie na drukach odpowiadającym wymogom NFZ.
  3. Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.
  4. Wskazane jest, aby pacjent posiadał baterie do aparatu holterowskiego.

Rejestracja: codziennie w dni powszednie w godz. 12.00-14.00 pod nr telefonu (81) 728-55-60.