Pracownia Echokardiografii

  1. Badania wykonuje się codziennie w dni powszednie w godz. w Pracowni Echokardiografii mieszczącej się na poziomie -1 w Szpitalu.
  2. Do rejestracji pacjent powinien posiadać aktualne skierowanie na drukach odpowiadającym wymogom NFZ.
  3. Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia.
  4. Wskazane jest, aby do badania pacjent posiadał poprzednie badania.

 

Rejestracja: codziennie w dni powszednie w godz. pod nr telefonu (081) 728-55-60.