Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych

Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu pn.: ,,Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla pacjentów Szpitala MSWiA w Lublinie poprzez doposażenie pomieszczeń szpitalnych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie informuje, iż w dniu 18.12.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie o Nr UDA-POIS 12.02.00-00-055/08-00 o dofinansowanie Projektu pt. ,,Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla pacjentów Szpitala MSWiA w Lublinie poprzez doposażenie pomieszczeń szpitalnych” w ramach działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywno6ci systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt ma na celu doposażenie szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny spełniający wymogi obowiązujących przepisów prawnych. Realizacja projektu – przyczyni się do zwiększenia dostępności i poprawy jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych procedur medycznych oraz polepszenia warunków i komfortu hospitalizowanych pacjentów.

Całkowita wartość projektu: 4 621 219,00 PLN z czego 3 538 847,38 PLN dofinansowane jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt zrealizowany zostanie do 31 grudnia 2013r.