Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania od lekarza -skierowanie jest ważne jeden miesiąc od dnia wystawienia.

W poradni przyjmują specjaliści rehabilitacji medycznej w poniedziałek w godz.10-14 oraz w czwartek w godz. 10-12 i 14-16 .

Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną ( zdjęcia rtg, usg inne badania obrazowe jak tomografia komputerowa czy magnetyczny rezonans jądrowy oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach czy inne posiadane dokumenty)

Rejestracja tel.: (81) 728 55 59