Poradnia Leczenia Uzależnień

W Poradni prowadzi się proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację osoby uzależnionej oraz osób z syndromem współuzależnienia.

Poradnictwo:

-ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych:

 • alkoholu,
 • narkotyków,
 • leków
 • nikotyny,
 • innych.

-trudności w kontrolowaniu zachowań:

 • komputer, Internet,
 • gry,
 • zakupy,
 • kontakty seksualne,
 • hazard,
 • praca,
 • inne.

-diagnozowanie i psychoterapia uzależnień,

-porady dla członków rodzin nadużywających alkoholu,

-psychoterapia współuzależnienia,

-psychoterapia osób z syndromem DDA.

Czynna:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Tel.: 528 52 47