Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

 • Astma oskrzelowa
 • Gruźlica
 • Mukowiscydoza
 • Odma opłucnowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • Pylica płuc
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Rak płuca
 • Sarkoidoza
 • Zapalenie oskrzeli
 • Zapalenie płuc

Czynna:

W zawieszeniu.