Kategoria: Projekty UE 2014-2020

e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„e-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Ogólne informacje o Projekcie Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu […]

Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego – SOR 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż  w dniu 22.12.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:   „Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego poprzez doposażenie SP ZOZ MSWiA w Lublinie”    w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX […]

Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie informuje, iż w dniu 06.10.2017 r. została zawarta umowa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.:   „Przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pracowni Elektrofizjologii w celu zapewnienia kompleksowości leczenia chorób układu krążenia  w SP ZOZ MSWiA w Lublinie”   w ramach […]

Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych – SOR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 3 990 369, 24 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSWiA w Lublinie”. Na realizację ww. […]