70 – lecie Zakładu

W dniu 6 września 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie świętował Jubileusz 70-lecia swojej działalności.

Uroczystość została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji – Pana Mariusza Błaszczaka.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystym otwarciem nowo – wybudowanego segmentu Szpitala oraz poświęceniem jego pomieszczeń przez Jego Ekscelencję Stanisława Budzika – Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego.

Następnie goście zostali oprowadzeni po pomieszczeniach szpitalnych.

W nowym segmencie budynku szpitala zlokalizowane zostały najistotniejsze elementy zaplecza technicznego, jak też pomocniczej działalności medycznej – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Dział Diagnostyki Obrazowej, Apteka Szpitalna oraz Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią. Powstała również nowa Izba Przyjęć.

Nakłady na budowę inwestycji pochłonęły 23 miliony złotych, z czego ponad 17 milionów pochodziło z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przy przecięciu wstęgi obecni byli m.in. Pan Sebastian Chwałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej, Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Pani Aurelia Ostrowska – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA, Pan Jarosław Ostrowski – Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorzy lubelskich szpitali i resortowej służby zdrowia, obecni i emerytowani  pracownicy Zakładu.

Po dokonaniu uroczystego otwarcia zaproszeni goście i pracownicy Szpitala udali się do Lubelskiego Parku Naukowo –

Technologicznego S.A. w Lublinie na oficjalne obchody Jubileuszu.

Po słowach powitania skierowanych do uczestników spotkania Pan Jarosław Ostrowski –  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie podziękował wszystkim pracownikom za ich codzienną pracę, a uczestnikom spotkania za współpracę i udział w uroczystościach.

Zaproszeni goście wygłosili okazjonalne mowy oraz złożyli gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce gospodarza uroczystości .
  

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną  poświęconą m.in. historii Zakładu oraz jego rozwojowi i dokonaniom na przestrzeni 70 lat.

Uroczystość była jednocześnie okazją do wręczenia odznaczeń państwowych: Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę nadanych przez Ministra Zdrowia, a także wyróżnień Dyrektora SP ZOZ MSWiA  w Lublinie.

Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta, dokonał Pan Minister Sebastian Chwałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Panem Przemysławem Czarnkiem – Wojewodą Lubelskim.

Pracownicy zostali odznaczeni:

Złotym Krzyżem Zasługi – 2 osoby,

Srebrnym  Krzyżem Zasługi – 1 osoba,

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę – 13 osób,

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę – 7 osób,

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę – 1 osoba

    

Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymało 18 pracowników. Aktu dekoracji dokonał Pan Minister Sebastian Chwałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz  z  Panią dr Aurelią Ostrowską – Dyrektorem Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie wyróżnił 53 pracowników za długoletnią i sumienną pracę, zaangażowanie oraz wzorowe wypełnianie obowiązków.

Obchody Jubileuszu uświetnił koncert mezzosopranistki – Pani Izabeli Kopeć wraz z muzykami.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek, przygotowany w foyer Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego.