Kategoria: Rekrutacja i konkursy

SP ZOZ MSW W LUBLINIE ZATRUDNI LEKARZA ALERGOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie zatrudni: LEKARZA ALERGOLOGA Wymagania niezbędne: Oferujemy: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 29.02.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny […]