SP ZOZ MSW W LUBLINIE ZATRUDNI LEKARZA w ODDZIALE Chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

zatrudni:

LEKARZA w ODDZIale Chorób wewnętrznych

Wymagania niezbędne:

  • Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji, a także specjalizacja w dziedzinie kardiologii, neurologii
  • Prawo wykonywania zawodu oraz wiedza i umiejętności praktyczne w ramach świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych

Oferujemy:

  • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 29.02.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin