SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni Elektryka.

Zakres obowiązków:

 • eksploatacja elektryczna obiektów szpitalnych, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz uruchamianie i konserwacja urządzeń zasilania awaryjnego szpitala,
 • usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • udział w wykonywaniu okresowych przeglądów instalacji elektrycznych,
 • przeprowadzanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń, instalacji i obiektów elektroenergetycznych,
 • wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych instalacji elektrycznych oraz udział w remontach pomieszczeń Zakładu w zakresie tych instalacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenia minimum zawodowego lub średniego w zawodzie wyuczonym elektryk, elektromonter, automatyk, elektronik,
 • aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji: na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne min. do 1 kV,
 • samodzielności i dokładności w realizacji powierzonych na stanowisku zadań,
 • zaangażowania i odpowiedzialności w wykonywaniu codziennych obowiązków,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dodatek stażowy,
 • świadczenia na rzecz pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl lub przesłać na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Kontakt telefoniczny: (081) 728 42 62

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).