SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza Endokrynologa

Wymagania niezbędne:

*	Specjalista w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii
ginekologicznej i rozrodczości
*	Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii lub
endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.
*	Prawo wykonywania zawodu oraz wiedza i umiejętności praktyczne w
ramach świadczeń z zakresu endokrynologii.

 

Oferujemy:

*	Zatrudnienie w Poradni Endokrynologicznej przy SP ZOZ MSWiA w
Lublinie,
*	Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz podanie o
przyjęcie do pracy) w terminie do dnia 30.04.2024r., bezpośrednio w
siedzibie Zakładu w Dziale Kadr lub e-mail: kadry1@szpitalmsw.pl
<mailto:kadry1@szpitalmsw.pl>  lub przesłać na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

 

Kontakt telefoniczny: (081) 728 42 62

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).